สอบถามอัตราค่าโดยสารครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสอบถามอัตราค่าโดยสารรถเมล์สาร 145 สีครีม-แดง จากป้ายรถเมล์ปากซอยลาซาล มาลงที่ แยกตลาดเอี่ยม อัตรค่าบริการอยู่ที่กี่บาทครับ