สอบถามหากมีบัตรสวัสดิการรัฐ แต่เครื่องเสีย ควรจัดการยังไง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
หากใช้บัตรสวัสดิการรัฐ และพนักงานเก็บค่าโดยสาร แจ้งว่าเครื่องเสีย ทางขสมก. มีข้อคิดเห็นว่าควรแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรเุ่ภแ 1.เรียกเก็บเป็นเงินสดกับผู้โดยสาร 2.ละเว้นการเก็บค่าโดยสาร รบกวนแจ้งคำตอบพร้อมระบุเหตุผลที่ถูกต้องค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ขอเรียน กรณีพนักงานเก็บค่าโดยสารแจ้งว่า เครื่องสแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสีย ให้ละเว้นการเก็บค่าโดยสาร เนื่องจากมิใช่ความผิดของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่หากตรวจสอบได้ว่าบัตรฯ สแกนเครื่องไม่ได้ด้วยสาเหตุอื่น เช่น ยอดเงินในบัตรฯ หมด หรือบัตรฯ ชำรุด ผู้ถือบัตรฯ จะต้องชำระค่าโดยสารด้วยเงินสด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ