สอบถามสาเหตุการยกเลิกสายรถ 95 เลียบด่วนรามอินทรา บางกะปิ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากก่อนหน้าจะยกเลิก ก็มีรถเมล์เพียงสายเดียวที่วิ่งเลียบด่วน แล้วมาเลี้ยวบริเวณถนนลาดพร้าวโดยที่ไม่เข้าถนนอื่น ซึ่งมีพนักงานของบริษัทและห้างร้านจำนวนมากที่ประกอบกิจการอยู่บริเวณเลียบด่วนใช้บริการ อีกทั้งเป็นกลุ่มคนที่ต้องการการขนส่งสาธารณะที่สามารถใช้ได้เป็นประจำวัน จึงอยากทราบว่าด้วยเหตุใดทาง ขสมก.ถึงยกเลิกรถเมลล์สายนี้คะ อีกทั้งการยกเลิกก็ไม่ได้แจ้งหรือหาทางเลือกอื่นๆไว้ให้ผู้ใช้บริการอีกด้วย จึงอยากให้ ขสมก.พิจารณาเปิดเส้นทางการเดินรถสาย 95 เลียบด่วนอีกครั้งค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทาง ขสมก. ได้ยกเลิก สาย 95 เลียบทางด่วน ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2560 เนื่องจากเดินรถไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาติประกอกการขนส่ง (ไม่มีสัมปทานเดินรถ) หากจัดเดินรถต่อไป จะมีความผิดตามมาตรา 31 (6) ดังนั้นจึงแจ้งกำหนดหยุดเดินรถ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป และเรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาเร่งขอสัมปทานการเดินรถในถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ