สอบถามสาย504

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รถปอ.เหลือง504 ช่วงเย็นๆค่ำๆจากรังสิตไปสะพานกรุงเทพ ไม่ทราบว่ารถวิ่งขึ้นโทรเวย์เหรอครับ ผมรอตรงป้ายตรงข้ามวัดเสมียนไม่เห็นผ่านเลยช่วยบอกด้วยครับ

เรียนท่านผู้โดยสาร รถร่วมบริการสายปอ.504 ไม่สามารถนำรถขึ้นไปวิ่งบนโทรเวย์ได้ หากมีการฝ่าฝืนนำรถวิ่งบนโทรเวย์โดยมีผู้โดยสารอยู่บนรถด้วยถือเป็นความผิดกรณีวิ่งรถไม่ต้องต้องตามเส้นทางที่ีกำหนด ดังนั้น หากพบเห็นกรุณาระบุสาย เบอร์ ทะเบียนรถ วันเวลาสถานที่ ที่ชัดเจน เพื่อสะดวกในการตรวจหาผู้กระทำผิดมาลงโทษต่อไป ขอบคุณครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบ