สอบถามสาย 57และ 81

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รถเมย์สาย 81, 57 วนใต้สะพานพระราม 8ไปทาศริราชอย่างเดียวหรือป่าวค่ะ จากใต้สะพานพระราม8 เราต้องการไปเซ็นทรัลปิ่นเราต้องนั่ง สายอะไรไปแทนค่ะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 57,81 สาย57นั้นเป้นรถวงกลมวิ่งซ้ายและขวาต้องขอเรียนให้ท่านทราบมา ณ ที่นี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ