สอบถามสายรถเมล์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สายรถเมล์จากรังสิตไปสำนักงานตรวจเงินตราแผ่นดินค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ใช้สาย 29,510 ลงอนุสาวรีย์ชัย ต่อรถฝั่งราชวิถีต่อสาย 536 หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ