สอบถามสายรถเมล์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยู่หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี จะไปงานเกษตรแฟร์ที่มอเกษตร ประตูพลหโยธิน ต้องไปสายไหนคะ? แล้วจากมอเกษตรไปฟิวเจอร์ สายไหนคะ?