สอบถามสายรถเมล์ จากสนามบินดอนเมือง ไป อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามสายรถเมล์ จากสนามบินดอนเมือง ไป อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ อาคารอยู่ข้าง mrt สุทธิสาร

เรียน ผู้ใช้บริการ ใช้บริการรถโดยสารรถประจำทางสาย 29, 510 ลงสวนจตุจักร ข้ามฝั่งต่อรถสาย 136 ไปลง MRT สุทธิสาร หรือโทรสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ