สอบถามว่า รถ ขสมก. รับเหรียญ 25 และ 50 สตางค์ หรือไม่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผู้โดยสารนั่งรถ ยูโร สีส้ม สาย 79 หมายเลข 6-56021 และ หมายเลข 13-1456 พนักงานชับรถชื่อ นาย วณัษเดช มีใจกลั่น ผู้โดยสารนั่งรถชึ้นจากแยกอุรุพงษ์เวลาประมาณ 13.35 น. จากนั้นได้ชำระค่าโดนสารเป็นเงินทั้งสิ้น 13 บาท โดยในเงินจำนวนนั้น มีเหรียญ 25 และ 50 สตางค์ รวมอยู่ด้วย พนักงานเก็บเงิน แยกเหรียญเหล่านี้ออก แล้วคืนผู้โดยสารและบอกว่าปฏิเสธรับเนื่องจากยกเลิกการนำส่ง จึงอยากเรียนถามว่าเหตุใดทาง ขสมก.จึงยกเลิก และยกเลิกทั้งระบบเลยหรือไม่ หากท่านยกเลิกท่านได้ประกาศหรือไม่ ผ่านช่องทางใดบ้าง อนึ่ง ผู้โดยสารเคยได้รับเงินสตางค์เหล่านี้ เมื่อค่าโดยสารของรถธรรมดามีอัตรา 6.50 บาท และเก็บมาเรื่อยๆ บางครั้งก้อเอามาใช้บ้างเป็นบางครั้ง

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า ขสมก. มิได้มีคำสั่งยกเลิกการใช้เหรียญ 25 และ 50 สตางค์ ในการชำระค่าโดยสาร และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเรียกพนักงานมาอบรม และกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หากพบพนักงานกระทำความผิดในเรื่องดังกล่าวมีโทษตามระเบียบข้อบังคับองค์การต่อไป