สอบถามวิธีเดินทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากสนามบินดอนเมืองจะต่อรถตู้ไปมหาวิทยาลัยศิลปากรทับแก้ว(นครปฐม)ได้อย่างไรคะ (มีเวลาเดินทางไม่เกิน 3 ชั่วโมง)

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ