สอบถามวิธีเดินทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากสนามบินดอนเมืองจะต่อรถตู้ไปมหาวิทยาลัยศิลปากรทับแก้ว(นครปฐม)ได้อย่างไรคะ (มีเวลาเดินทางไม่เกิน 3 ชั่วโมง)