สอบถามราคา รถเมล์ปรับอากาศ สาย 40

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขึ้นจากซอยสุขุมวิท 18 แยกอโศกไปมหาวิทยาลัยจุฬาฯ ป้ายพระรูปสองรัชกาล ราคาเท่าไหร่ ถ้าราคา 20 บาท ขอทราบป้ายลงไกลสุดสำหรับราคา 15 บาท

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (ขสมก.ไม่ได้ดูแล) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)