สอบถามราคาตั๋วรถเมล์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ถ้านั่งรถเมล์สาย509จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปลงบีทีเอสบางหว้าราคาต๋วรถเมล์จะอยู่ที่กี่บาทคะ??

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า อัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศสาย 509 (สีฟ้าใหม่) จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปลงบีทีเอสบางหว้า ราคา 25 บาท ตามตารางที่กรมการขนส่งทางบกกลางกำหนด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ