สอบถามราคาค่ารถเมล์สาย 140

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขึ้นจากใต้ทางด่วน กม.9 มาลงตรงแยกประตูน้ำค่าโดยสายต่อเที่ยวราคาเท่าไหร่คะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขอเรียนว่า อัตราค่าโดยสารรถสาย 140 (สีฟ้าใหม่) จากใต้ทางด่วน กม.9 มาลงตรงแยกประตูน้ำค่าโดยสารราคา 22 บาท อัตราค่าโดยสารรถสาย 140 (สีขาว) จากใต้ทางด่วน กม.9 มาลงตรงแยกประตูน้ำค่าโดยสารราคา 19 บาท (ขอบคุณที่ใช้บริการ) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ