สอบถามราคา

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รบกวรสอบถามค่ะถ้าหากว่าเราซื้อตั๋วรายเดือนล่วงหน้าไปถึงสิ้นปีนี้คือเดือน ธ.ค.62 แต่ซื้อก่อนที่จะปรับขึ้นราคาในวันที่ 1 ส.ค.นี้ ตั๋วจะสามารถใช้ได้ปกติหรือไม่ค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขอเรียนว่า ตั๋วล่วงหน้ารายเดือนที่ซื้อไว้ถึงสิ้นเดือน ธันวาคม 2562 สามารถใช้โดยสารรถของ ขสมก. ได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และหากมีการเปลี่ยน ขสมก. จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบต่อไป ขอบคุณที่ใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ