สอบถามรถเมล์ สายไหน จากอนุสาวรีย์ชัย ผ่านวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จะขึ้นรถจากอนุสาวรีย์ชัย ไปลงสารพัดช่างพระนคร ต้องขึ้นรถเมล์สายไหน และขึ้นฝั่งไหน

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 8 ลงแยกแม้นศรี เดิน 200เมตร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ