สอบถามรถสาย 45

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ปกติจะมีรถสาย 45 ทางด่วน ตอนนี้ยกเลิกไปแล้วหรอคะ

เรียนคุณ ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแล้ว (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ