สอบถามมหาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ถึงรัชดาซอย 46

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามมหาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ถึงรัชดาภิเษกซอย 46

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสาย 97,543 ลงบิ๊กซีวงค์ส่วางต่อรถประจำทางสาย 179 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ