สอบถามปริมาณสาย ปอ. ที่มีให้บริการปัจจุบัน

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสอบถามว่า รถปอ. สาย 40 ระหว่างตลาดพรานนก ถนนอิสรภาพ จะโดยสารไปแยกเพลินจิต ถนนสุขุมวิท มีรถบริการอยู่มากน้อยอย่างไร และสอบถามว่า จากตลาดพรานนก ไปเพลินจิตนั้น คาดว่า จะใช้เวลารอรถ เฉลี่ยทุกๆ กี่นาทีต่อ 1 คัน และวันธรรมดา กับวันหยุด มีรถบริการต่างกันหรือไม่ครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ