สอบถามทางจากเซนทรัลเวสเกต ไป มอหอการค้า

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
นั่งรถเมสายอะไรบ้างลงป้ายไหนบ้างคะ

เรียนผู้ใชบริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้ความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ