สอบถามถรประจำทางจากอ่อนนุช ไปวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จะเป็นรถสายเดียว หรือต้องไปต่อได้ตรงไหนบ้าง และลงตรงไหนคะ ขอบคุณมากค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสาย 511 ลงบริเวณแยกผ่านฟ้าแล้วใช้การเดินเท้าต่อไปวิทยาลัยสารพัดว่างพระนคร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ