สอบถามตารางเวลา รถสาย166 ศูนย์ราชการ-อนุสาวรีย์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
กระผมเห็นที่ท่าต้นทางมีตารางเวลาติดบอกใว้ แต่จำเวลาที่แน่นอนไม่ได้ จึงขอความกรุณาลงตารางเวลา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้โดยสารท่านอื่นๆด้วยครับ. ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้