สอบถามตารางค่าโดยสารรถประจำทางปรับอากาศสาย 44

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอทราบราคาค่าโดยสารจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ถึงลาดพร้าว 48 ขาไปและขากลับค่ะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้สอบถามราคาค่าโดยสารจาก รพ.รามาธิบดี ถึง ลาดพร้าว 44 นั้นตารางที่กรมขนส่งกำหนดนั้นอยู่ที่ 19 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ