สอบถามตรวจสอบค่าโดยสารสาย 60 ครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากทราบว่า ค่าโดยสารรถสาย 60 จากกองสลาก มาถึงประตูน้ำ ข้ามแยกมาป้ายแรกที่เป็นตลาดนัดราคาเท่าไรครับ ทำไมตารางบนรถแค่ช่องที่สาม 13 บาท แต่พนักงานเก็บ 20บาทครับ?

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ และขอเรียนว่า ขอข้อมูลเพิ่มเติม วันเวลา หมายเลขรถหรือหมายเลขทะเบียนรถ หรือหมายเลขตั๋ว เพื่อตรวจสอบหาพนักงานคนดังกล่าวมาตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบพนักงานกระทำความผิดตามที่แจ้งมีโทษตามระเบียบขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ