สอบถามค่ารถเมล์สาย60

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากสอบถามค่ารถเมล์สาย60 จากกองสลากไปยังประตูน้ำพาลาเดียมหรือตลาดนีออน ปัจจุบันราคาเท่าไรคะ

เรียนผุู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า อัตราค่าโดยสารจากกองสลากไปยังประตูน้ำพาลาเดียมหรือตลาดนีออน ราคา 20 บาทนั้นถูกต้องแล้วตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบราคาค่าโดยสารได้จากตารางค่าโดยสาร ที่มีติดไว้บนรถโดยสารทุกคัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ(ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ