สอบถามค่าบริการรถเมล์ ปอ.48

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สอบถามค่ะว่า ถ้าเราโดยสารจากป้ายตลาดบางจาก แล้วไปลงที่เซ็นทรัลบางนา อัตราค่าโดยสารที่ถูกต้องควรเป็นกี่บาทคะ ระหว่าง 14 หรือ 16ค่ะ