สอบถามค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
วันเสาร์ที่ 15 ส.ค. 58 กับ วันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 58 แถวพระบรมรูปทรงม้า มีการปิดถนนหรือไม่คะ มีงาน ไบร์ฟอร์มัม ค่ะ