สอบถามครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จาก เดอะมอลบางแค ไป เช็นทรัลปิ่น ขึ่นรถสายไหนได้บ้างครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย 80,509 ลงตลาดบางขุนศรีต่อรถสาย 40 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ