สอบถามครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียนท่านผู้เกี่ยวข้องของ ขสมก. ในการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ เนื่องจากกระผมเห็นข้อร้องเรียนเป็นจำนวนมาก และแนวทางการแก้ไขปัญหาของท่าน ทำได้โดยการเรียกมาตักเตือน (ตามข้อมูลที่ท่านให้มา) แต่ในทางปฏิบัติ ท่านได้ไปติดตามปัญหาดังกล่าวเป็นรูปธรรมหรือไม่อย่างไรครับ ว่าสิ่งที่ท่านเรียกเค้ามาชี้แจง หรือว่าตักเตือนไปแล้วนั้น ได้รับการแก้ไขปัญหานั้นๆได้จริง ผมก็ยังคงเห็นข้อร้องเรียน เดิมๆซ้ำๆ ท่านก็ตอบแนวทางการแก้ปัญหาแบบเดิมๆซ้ำๆ เหมือนก๊อปข้อความมาวางยังไงยังงั้น อยากให้นำเสนอรูปแบบการลงโทษจริงๆจังๆที่เคยทำไปแล้ว มาแจ้งให้ผู้ใช้บริการ ขสมก. ได้ชื่นใจบ้างว่า สิ่งที่เค้าร้องเรียนเข้ามาได้ รับการแก้ไข และมีบทลงโทษแก่ผู้ประกอบการเอกชน / พนักงานขับรถ หรือพนักงานเก็บค่าโดยสารไปแล้วอย่างไรบ้าง ถ้าข้อซักถามปนข้อคิดเห็นนี้ไม่เป็นที่ถูกใจ ก็ต้องขออภัย ไม่ต้องตอบก็ได้ครับ เดี๋ยวสิ้นเดือนเงินเดือนก็ออกแล้ว ขอบคุณครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า การสอบสวนพนักงานผู้กระทำผิด เพื่อพิจารณาโทษตามระเบียบขององค์การตั้งแต่บทลงโทษเบาไปหาหนัก ได้แก่ ว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน พักงาน และไล่ออก ทั้งนี้คณะกรรมการสอบสวนพนักงานจะต้องฟังความทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อการสอบสวนที่เป็นธรรมตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งพนักงานผู้กระทำผิดที่เคยถูกลงโทษขั้นเบาไว้แล้ว ก็จะมีการพิจารณาโทษตามลำดับของบทลงโทษเพิ่มขึ้น ดังนั้น การที่พนักงานสอบสวนขององค์การได้ติดต่อผู้ร้องเรียนก็เพื่อการลงโทษพนักงานอย่างยุติธรรมต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ