สอบถามการเดินทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ไป โรงเรียนการไปรษณีย์ เดินทางยังไงคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. ตอบ.สาย 206 ลงตรงข้ามวัดเสมียนข้ามมาฝั้งตรงข้าม ต่อสาย 52 ผ่านเลยครับหรือสอบถามเพื่มเติมที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ