สอบถามการเดินทางไม่ได้

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เดี๋ยวนี้ ทำไมสอบถามการเดินทางไม่ได้เลยครับ เมื่อก่อนนี้ดีมากแนะนำละเอียด ปัจจุบันแจ้งว่าไม่พบข้อมูลครับ ช่วยแนะนำด้วยครับว่าต้องทำอย่างไร

บริการ ขสมก.เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ Call center 1348 ให้สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้เรียกพนักงานมาอบรมกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพและให้คำแนะนำบริการที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและพึงพอใจต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ