สอบถามการเดินทางจากรามไปฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ สปณ สกท ซอย 5 แจ้งวัฒนะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ต้องไปรับพัสดุต่างประเทศที่ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ สปณ สกท ซอย 5 แจ้งวัฒนะ อยากทราบว่าต้องเดินทางไปยังไงคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ