สอบถามการยุติบริการรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากเห็นการยุติรถ สาย ปอ.8เส้นทาง สะพานพระพุทธยอดฟ้า - เคหะชุมชนร่มเกล้า อยากทราบว่า -จะมีรถสายไหนมาวิ่งแทนไหม (เพราะสาย8รู้สีกสบายสุด ตรงเวลา เข้าถึงโซนต่างๆ) -เรื่องเส้นทางยังจะเข้าเคหะร่มเกล้าเหมือนเดิมไหมหรือถ้ามาเส้นทางยังเหมือนปอ.8ไหมหรือตัดเส้นทางบางส่วน -ระยะเวลาที่รถสายอื่นจะมาแทนที่จะมาตอนไหน

เรียนผู้ใช้บริการ ชี้แจงผู้ร้องกรณี ยุบรถ ขสมก. ขอเรียนชี้แจงว่าเป็นนโยบายกรมการขนส่งทางบก 1 สาย 1 ผู้ประกอบการ เพื่อไม่ให้มีผู้ประกอบการซ้ำซ้อนและบริการเดินรถทับเส้นทาง ซึ่งเส้นทางรถโดยสารประจำทางสาย 8 มีผู้ประกอบการทั้งบริษัทเอกชน และ ขสมก. จึงให้บริษัทเอกชนให้บริการในเส้นทางดังกล่าว เพื่อเป็นไปตามนโยบายกรมการขนส่งทางบกพิจารณา จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)