สอบถามการปรับเปลี่ยนเส้นทาง รถสาย ปอ. 79 (ที่จะเริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย.62)

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามการปรับลดและเปลี่ยนเส้นทาง รถสาย ปอ. 79 (ที่จะเริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย.62) พึ่งได้ทราบข่าวมาสามวันว่าอู่เดิมหมดสัญญา เปลี่ยนไปอู่ใหม่ ถ.บรมฯ 1.สาย ปอ.79 ไม่เข้าถนนพุทธมณฑลสายสอง แต่ขยายเส้นทางให้ รถร้อน 7ก. และ ปอ.509 วิ่งในเส้นทางแทน 1.1 อยากทราบว่าจะเตรียมแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้รถในเส้นทางถนนพุทธมฑณฑลสายสองจำนวนมาก อย่างไรบ้าง เนื่องจากมีทั้งนักเรียน คนทำงานจำนวนมากที่จะได้รับผลกระทบ ต้องต่อรถออกมาเพื่อสลับไปขึ้นรถ ปอ.79 ที่อู่บรมฯ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และเวลาที่จะต้องรอรถออกจากอู่บรมฯ ตามเวลา - หรือต้องการจะผลักดันให้ผู้ใช้บริการไปซื้อตั๋ววัน ตั๋วเดือน 1.2 กรณีรถขากลับออกจากอู่บรมฯ เพื่อเข้าถนนพุทธมณฑลสายสองไปตามเส้นทางปกติ - รถร้อน 7ก. และ ปอ.509 จะวิ่งมาเข้าอย่างไร? จะข้ามสะพานข้ามบรมฯ ตรงเส้นทางถนนพุทธมณฑลสายสองเลย หรือหาทางวนข้ามมารับคนฝั่งตลาด save center เพื่อให้คนได้มีทางเลือกในการเข้าสู่ถนนพุทธมณฑลสายสองเพิ่มขึ้น (ดีกว่านั่งสายเอกชน 123 ที่ขับไม่ดีเลย หรือรถ 4 ล้อเล็ก) 2. รถร้อน สาย 101 ปรับเปลี่ยนขยายเส้นทางวิ่งเลี้ยวเข้าเส้นเดียวกับ 146 (ถนนกาญจนาฯ) เพื่อมาเลี้ยวเข้าถนนบรมฯ ไปอู่บรมฯ 2.1 เที่ยวกลับออกจากอู่ถนนบรมฯ จะวิ่งไปกลับรถช่วงไหน? หรือยก วกซ้ายขึ้นต่างระดับฉิมพลี เพื่อเข้าเส้นทางเลย? 2.2 ทราบว่า รถเอกชน สาย 146 จะยกเลิกเส้นทาง เลิกกิจการ จริงหรือไม่ครับ ขอขอบพระคุณในคำตอบครับ ว่าที่ ร.ต.พัฒนพงษ์ ไชยปาล นักนิเวศวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โทร086-573-7888

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้เขตการเดินรถที่ 6 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ตอบข้อมูลเส้นทางตามที่ผู้ใช้บริการสอบถาม ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ