สอบถามการจอดรับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามรถสาย A1 ค่ะ ที่ท่ารถสนามบิน รอบ 7 โมงตรง รถออกแล้วคือไม่จอดรับเลยเหรอคะ (กรณีแค่รถถอยออกจากท่าเฉยๆ) แล้วคือไปเลย วิ่งไปโบกแล้วก็ไม่จอดรับ สงสัยค่ะเพราะพอดีเคยขึ้นสาย A3 แล้วโบกเขาก็จอดรับปกติ ถ้าเป็นระเบียบจะได้รู้ค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของพนักงาน และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)