สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก. เข้าพบและยื่นหนังสื่อแก่ประธานบอร์ด

เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2561  นายณัฐชาติ  จารุจินดา  ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การ รับมอบกระเช้าแสดงความยินดี จาก นายวีระพงษ์  วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก. (สร.ขสมก.)  และคณะ เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารฯ พร้อมรับมอบหนังสือข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาองค์การจำนวน 11 ข้อ  ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ ขสมก.

ภาพประกอบ: 
111
222