สวมใส่แมสไม่เรียบร้อย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย73ก.เบอร์ข้างรถ67132 คนขับรถสวมใส่แมสไม่เรียบร้อยปิดอยู่ตรงคาง จึงอยากให้องค์การช่วยแนะนำ ให้ใช้งานให้ถูกต้องด้วยค่ะเพื่อส่วนรวมนะค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ