สวนกุหลาบ ไป บรรทัดทอง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รบกวนแนะนำว่า จากหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบ ไปลง บรรทัดทอง ขึ้นสายไหนครับ ขอบคุณครับ