สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

เลขที่ประกาศ: 
1-28 กุมภาพันธ์ 2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มีนาคม 8, 2562