สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เลขที่ประกาศ: 
1-31 ก.ค. 2564
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 5, 2564