สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562

เลขที่ประกาศ: 
1-31 มีนาคม 2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, เมษายน 4, 2562