สรุปผลการดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563

เลขที่ประกาศ: 
1-30 เม.ย. 2563
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, พฤษภาคม 5, 2563