สรุปผลการดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

เลขที่ประกาศ: 
1-31 ต.ค. 63
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 5, 2563