สรุปผลการดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562

เลขที่ประกาศ: 
1-30 เมษายน 2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, พฤษภาคม 7, 2562