สรุปผลการดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562

เลขที่ประกาศ: 
1-31 สิงหาคม 2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กันยายน 9, 2562