สรุปผลการดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

เลขที่ประกาศ: 
1-31 กรกฎาคม 2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 8, 2562