สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565

เลขที่ประกาศ: 
1-31 ส.ค.65
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กันยายน 2, 2565