สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565

เลขที่ประกาศ: 
1-30 เม.ย .2565
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, พฤษภาคม 6, 2565