สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566

เลขที่ประกาศ: 
1-31 มี.ค.66
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, เมษายน 11, 2566