สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565

เลขที่ประกาศ: 
1-30 มิ.ย. 2565
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, กรกฎาคม 5, 2565